Ponuda 
nekretnina
__________

Kuće
Stanovi
Zemljišta
Poslovni prostori

Sve nekretnine

Izlist po starosti upisa:
Izlist kuća
Izlist stanova
Izlist zemljišta
Izlist poslovnih
prostora

Izlist svih
nekretnina
Ponuda nekretnina agencije Alba

 

 

 

Copyright © Alba nekretnine - www.albanova.hr

Ime tvrtke: ALBA NOVA d.o.o. za projektiranje i građenje i turistička agencija
Sjedište: Vladimira Gortana 15, 52440 Poreč 
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud Pazin, Tt-06/2515-4
Ime i sjedište banke u kojoj je otvoren račun: Zagrebačka banka, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Broj računa: 2360000-1101850510
Iznos temeljnoga kapitala društva
: 391.800,00 kn. Odlukom člana društva od 13. listopada 2004. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 351.600,00 kn na iznos od 371.600,00 kn.
Odlukom člana društva od dana 14. prosinca 2006. godine povećan je temeljni kapital društva sa 371.600,00 kn za 20.200,00 kn na 391.800,00 kn.
Članovi uprave: Senada Bašić
Matični broj: 01748548
OIB: 81851700961
MBS: 040185851